DUYURULAR
Tübitak Destekli Yeni Projemiz Tarih : 12.05.2020

 TÜBİTAK DESTEKLİ YENİ PROJEMİZ

 

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfının destek ortağı olduğu KÜÇÜK BİLİM İNSANLARI YETİŞİYOR PROJESİ (KÜBİY OKULU PROJESİ) TÜBİTAK tarafından destek aldı. Ayrıca Vakıf danışmanımız olan Prof. Dr. Süleyman İnan’ın yürütücülüğünde 4 yıldır en az yılda bir kez olmak üzere sivil inisiyatif olarak gerçekleştirdiğimiz proje şimdi daha geniş programı ve standart etkinlik içeriği ile TÜBİTAK etiketi almış oldu. Diğer destekleyiciler arasında olan Pamukkale Üniversitesi ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Vakfımız bu proje etkinlikleri ile daha çok bilimi konuşacak ve gündeminde tutacak. 

Proje ile ilgili kısa bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. 

Projenin Adı/başlığı: KÜÇÜK BİLİM İNSANLARI YETİŞİYOR PROJESİ (KÜBİY PROJESİ)-Bilime Yöneliş ve Kariyer Farkındalığı Programı

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Süleyman İNAN

Proje ekibi:  3 uzman (Doç. Dr. Fatma Ekici, Ramazan Yılmaz, Meriç Dönmez), 6 eğitmen (Doç. Dr. Feryal Beykal Orhun, Dr. Öğr. Üyesi Gülten Yıldırım, Öğr. Gör. Havva Ergür, Öğr. Gör. Eylem Çelik, Prof. Dr. Celal Şimşek, Öğr. Ahmet Öztabak), 1 tabip (Dr. Yasmin Karaca), 6 rehber-araştırma görevlileri (Kudret Aykırı, Melek Öztürk, Merve Kocagül Sağlam, Ceren Tekin Karagöz, Merve Eker, Serkan Aytekin) 

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman İnan’ın yürütücülüğünde TÜBİTAK’tan destek alan Küçük Bilim İnsanları Yetişiyor Projesi (KÜBİY), “Bilime Yöneliş ve Kariyer Farkındalığı Programı” alt başlığını taşıyor.

Hedef kitlesi 7. Sınıf olan katılımcı öğrencilerin erken yaşta bilime yönelmeleri ve bunu yaparken hangi bilim alanlarında kariyer geliştirebileceğini fark etmelerini sağlamak, projenin amacı.

Projenin özgün yanı bilimi, yalnızca fen-tıp-mühendislik alanlarıyla sınırlamayıp sosyal/beşeri bilimleri, sanatı da dâhil ederek bütüncül bakmaya yönelmesi. Erken yaşta, her bir dalın bilimi olabileceğini göstermek, bilimsel düşünce becerilerini desteklemek ve bu yönde beliren yeteneklerin yönlendirmesini yapmak programın temel izleğini oluşturuyor. Ayrıca uygulama içeren atölyelerle proje ekibinin son gün bir araya geleceği geniş değerlendirme toplantısında her öğrencinin bilime yönelim ve kariyer gelişimi ile ilgili bir profili çıkartılıyor.

KÜBİY projesinin ilk somut yararı, toplum birimi olan ailelerin çocuklarıyla ilgili gelecek/kariyer yönelimlerinde, özellikle bilimin (ve/ya sanatın) hangi dalına yönelebileceğine ilişkin erken dönemde (ortaokulda) fark edebilme ihtiyacını karşılaması.

Bu evrede, ortaokulda iken hangi liseye (fen-sosyal-spor-meslek-güzel sanatlar lisesine) gidebileceği konusunda fikir vermesi.

Bu projenin özgün işlerinden biri de, programa uygun psikolojik gözlem ve değerlendirmelerle hem çocuk hem de aileler için raporlama yapmasıdır. Her etkinliğe bizzat katılan psikolojik danışman, kişisel notlar biriktirir, amaçlı görüşmeler yapar ve her bir eğitmenin formlarını değerlendirir. Bütün bunlar, en sonda öğrenciye yüreklendirici ‘katılım belgesi’; ebeveynlere de kariyer ve gelecek eğilimi hakkında ipuçları veren ‘aile mektupları’ olarak bildirimleşir.

 Web adresimiz: http://kubiy.org/ 

 Proje etkinlik tarihi: 23-28 Haziran 2020 (Tek etkinlik)

*Salgın yüzünden bu tarih, MEB’in okullar için belirleyeceği takvime göre değişecektir. İlk ihtimal Eylül’ün ilk haftası (2-6 Eylül), ikinci ihtimal Ağustos’un son haftası (24-29 Ağustos) olarak planlanıyor.

 Etkinlik Yeri: Denizli Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı ( http://www.csavakfi.org.tr/iletisim.aspx ), Merkezefendi/DENİZLİ

Hedef Kitle: 7. sınıflar (Dezavantajlı olan çeşitli resmi/devlet okullarından seçilmiş 7’den 8’e geçen öğrenciler)

Proje destekleyicileri: Pamukkale Üniversitesi, Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK, Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı

*Notlar: Güncel proje etkinlik tarihini, başvuru formu ve sık sorulan sorular kısmını web sitemizde http://kubiy.org/ bulabilirsiniz.

Asil ve yedek liste başvuru dönemi sonunda web sitemiz üzerinden açıklanacak ve katılımcılarla iletişime geçilecektir.

Katılımcı öğrencilerin ulaşım, malzeme ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.